Адвокатът по азбеста – как възникна правната специализация

А

Законът за азбеста включва закони, създадени от правителството, които регулират излагането на азбест на работното място. Той дава възможност на хората, които са засегнати от излагане на азбест, да търсят обезщетение и в момента се разглежда от федералния законодателен орган.

Смята се, че производителите на азбест са били наясно с опасностите от азбест, но не са оповестявали публично знанията, тъй като това може да повлияе на техния бизнес. Той бе оповестен на обществеността, както и на служителите в средата на 60-те години, когато симптомите на мезотелиом започнаха да се появяват.

Законите за азбеста бяха стъпка нагоре като отпадане на случаите на мезотелиом, което определя приемливите нива на експозиция на азбест на работното място: 0,1 влакна на кубичен сантиметър за осемчасовия работен период и едно влакно на кубичен сантиметър за всеки тридесетминутен период от време .

Собствениците на фабрики и работодателите трябва да провеждат редовно наблюдение на експозицията и да разработват регулирани работни зони. Те също така трябва да осигурят на служителите си мерки за безопасност, като предпазни средства за дишане и облекло, подходящи хигиенни съоръжения, подходящо обучение за безопасна работа с азбест и рутинни здравни прегледи.

Защо азбест адвокати?

По-голямата част от експозицията се дължи на професионална или домакинска експозиция, където се използва влакнест азбест за различни промишлени цели. Това доведе до много хиляди случаи на мезотелиом в Съединените щати.

Можете да потърсите помощта на адвокат за обезщетение, ако сте били обща цел за служител във ВиК, стоманодобивната, изолационната, строителната и електрическата промишленост. Също така може да сте пренесли влакна вкъщи, които са под формата на много фини частици, прилепнали към дрехите, обувките, кожата и косата, като по този начин причиняват излагане на азбест и на членовете на вашето семейство.

Ако вие или някой от членовете на вашето семейство сте диагностицирани с мезотелиом или някакво друго сериозно заболяване, причинено, е задължително да поискате ранен съвет от опитен и внимателен адвокат, който може да оцени вашия случай и да ви актуализира вашите правни възможности или правни права. Квалифицираният адвокат трябва да има добри резултати и да може да предложи конкретна стратегия, която да е от полза за вашето искане за азбест.

Как може да помогне азбестов адвокат?

Участието на добър адвокат може да доведе до голяма разлика във вашия случай. Обикновено опитните хора имат опит в справянето с мезотелиома и съдебните спорове по азбест и са добре запознати с нюансите на заболяването. Квалифициран азбестов адвокат може да разгледа вашето искане, да събере доказателства, да изгради сериозно дело и да ви представи настоятелно в съда.

С помощта можете да възстановите както финансово, така и нефинансово обезщетение за болката и страданието си, което включва медицински разходи, загубени доходи или загуба на работа. Обикновено адвокатите по азбест работят на база „такса за непредвидени обстоятелства”, което означава, че ще трябва да му платите, ако делото ви е успешно и сте в състояние да получите достатъчно обезщетение и не струва нищо за завеждане на иск за азбест.

Адвокати за азбест трябва да спазвате държавните етични правила и ако смятате, че вашият азбестов адвокат не се отнася правилно с вас, не ви представлява ефективно или ви таксува много пари, обсъдете с него и намерете жизнеспособно решение. Ако той не сътрудничи, можете да подадете жалба до вашата адвокатска колегия. В някои държави е наличен арбитраж за решаване на подобни проблеми.

Избор на адвокат по азбест

o Специализация в определена област на правото със съответния опит в правото на мезотелиома

o Той трябва да има опит в разглеждането на случаи с азбест

o Той трябва да може да обясни условията на споразумението – като даването на редовни актуализации, разходите, ползите от делото, очакваното обезщетение

o Такси и разноски за азбестовия адвокат и съдебен процес: Адвокатите първоначално не начисляват такси и получават хонорарите си след получаване на обезщетение (непредвидени такси) или трябва да начисляват много разумно. Американската адвокатска асоциация предлага азбест адвокатите да обяснят своите такси в писмен вид, в рамките на точно определено време, след като са решили да ви представляват.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta