Tagведомост

Кога трябва да платя холандски ведомост?

К

Ако вие или вашата компания имате седалище или работно място в Холандия със нает персонал, тогава трябва да приспаднете правилния данък върху заплатите от заплатите на служителите. Данъкът върху заплатите се изгражда от данък върху заплатите, осигурителни вноски на служителите, осигурителни вноски и здравни вноски, зависими от доходите. Вие сте длъжни да удържате данъчно облагане на заплатите в...

Характеристики на софтуер за ведомост

Х

Защо една компания трябва да използва Софтуер за заплати? ТРЗ е сумата от всички финансови записи на заплатите на служител, която включва заплати, бонуси и удръжки. За да гарантират, че всички служители получават своите заплати или бонуси, компаниите обикновено използват калкулатори или, благодарение на технологичния напредък, софтуер, който може да намали тежестта от разбирането на сложното...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta